КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2014

Бреус С. В. Використання досвіду провідних європейських країн задля розробки ринкової моделі: ВНЗ – держава – роботодавці [електронний ресурс] / С. В. Бреус // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – 12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3682.

У статті визначена необхідність ефективного використання інтелектуального потенціалу нації, зокрема, соціально незахищених верств населення та формування моделі економічного забезпечення доступу цієї частини населення до якісної вищої освіти.

Завантажити