КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2014

Чубукова О.Ю. Система економічної безпеки (екосестейт) : сутність, структура [електронний ресурс]/ О.Ю. Чубукова, Т.Є. Воронкова // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3169

Розглянуто економічну безпеку як складну систему економічних відносин між різними ієрархічними рівнями економіки, а також функціональними її сферами. Уточнено тезаурус понять, які є предметом дослідження економічної безпеки (екосестейт).

 Завантажити