КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2014

Гончаров Ю. В.Тенденції і проблеми аналізу продуктивності праці в цілому по економіці та за деякими видами промислової діяльності [електронний ресурс]/ Ю. В. Гончаров // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014. – № 3.

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2814.

У статті  здійснено розрахунки показника продуктивності праці, проаналізовано тенденції зміни продуктивності праці протягом останніх років в Україні, виявлено проблеми її динаміку та запропоновано заходи щодо підвищення продуктивності праці в цілому по економіці та за деякими  видами економічної діяльності.

Завантажити