КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2014

Радіонова Н. Й. Підвищення якості викладання лекційного заняття, щодо обліку основних засобів підприємства / Н. Й. Радіонова, А. А. Мазорчук // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 39 (332). – С. 98-102.

В статті розглядаються питання ефективності проведення лекційного заняття, запропонована схема проведення лекційного заняття за  темою «Облік  основних засобів підприємства», поставлені завдання, які потрібно вирішити в ході проведення  лекційного заняття. Запропоновано етапи, методи та прийоми проведення заняття, що дозволить більш ефективно опанувати студентами матеріал щодо обліку основних засобів підприємства.

Завантажити