КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2013

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментВидання України2013

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Амбарчян М. С. Аналіз взаємодії власності на капітал та контролю за капіталом учасника банківської групи / М. С. Амбарчян // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2013. – № 24. – С. 257–261.


Амбарчян М. С. Аналіз залежності показників консолідованої фінансової звітності банківської групи від показників індивідуальної фінансової звітності учасників банківської групи / М. С. Амбарчян // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: «Економічні науки». – 2013. – № 3 (65). – С . 3–9.


Амбарчян М. С. Аналіз консолідованої фінансової звітності банків як елемент системи аналізу банківської діяльності / М. С. Амбарчян // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2013. – № 23. – С. 332–335.


Амбарчян М. С. Банківська група: структура та концепція відносин контролю / М. С. Амбарчян // Економічний форум. – 2013. – № 1. – С. 254-259.


Амбарчян М. С. Дослідження характеру взаємозв’язку «частка власності – частка контролю – метод консолідації» / М. С. Амбарчян // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 199–206.


Амбарчян М. С. Методика комплексного аналізу ефективності діяльності учасника банківської групи / М. С. Амбарчян // Облік і фінанси. – 2013. – № 3 (61). – С. 62–68.


Амбарчян М. С. Регресійна модель рівня прибутковості банківської групи / М. С. Амбарчян // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 2. – С. 84–97.


Колос І. В. Внутрішній аудит, як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства / І. В. Колос, Н. Й. Радіонова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Вип. 1(25). – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 126–141.


Радіонова Н. Й. Інноваційні системи управління аудиторською діяльністю: проблеми та перспективи розвитку / Н. Й. Радіонова // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15 листопада 2013р. – Запоріжжя : КПУ. – С. 496–499.


Титаренко Г. Б. Суттєвість в аудиті в концепції визначення вартості інноваційних проектів / Г. Б. Титаренко, Н. Й. Радіонова // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць. - К.:ПП «Рута», 2013. – С. 208–215.


Хмурова В. В. Особливості механізму розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання / В. В. Хмурова // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2013. – № 12 (1). – С. 183 – 189.


Шацька З. Я. Характеристика та основні моделі побудови системи стратегічного управління на вітчизняних підприємствах [електронний ресурс] / З. Я. Шацька // Ефективна економіка : електронне фахове видання. – 2013. – №12.