КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Видання України 2016

Безверхий К. Особливості переоцінки основних засобів: міжнародний та український досвід / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 1. – C. 11-15.

Досліджено питання переоцінки основних засобів згідно з П(С)БО та МСФЗ. Охарактеризовано нормативно-правові документи з бухгалтерського обліку переоцінки основних засобів за П(С)БО та МСФЗ. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання переоцінки основних засобів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Завантажити