КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2012-5

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментНаукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design»2012-5

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією

Ковальчук О.Я., Бубняк М.М. 


Інтернет-економіка: функції і результати

Апатова Н.В., Малков С.В.


Інформаційні технології у національній антидемпінговій політиці

Чубукова О.Ю., Бондаренко О.О. 


Іпотечне кредитування в Україні

Осипов А.В. 


Аналітичний підхід до дослідження світового ринку рибної продукції

Ліп’яніна Х.В. 


Бюджетування як спосіб управління розвитком підприємства

Бугас Н.В. 


Виділення динамічних сезонних циклів на основі варіаційних принципів

Дунаєва Т.А., Черномордов А.В. 


Використання математичного моделювання для зниження логістичних витрат мережі АЗС

Гальчинський Л.Ю., Дмитрієва А.А.


Державне регулювання логістичної діяльності

Костюк Г.В. 


Деякі інваріанти економічної динаміки

Мустаєв І.З.


Дифузні властивості соціально-економічних систем

Захарченко П.В. 


Дослідження сучасного стану розробленості проблеми оцінювання інновацій в аеронавігаційну систему

Колотуша Л.М. 


Економічні аспекти розвитку рекреації в Україні

Богославець О.Г. 


Застосування нижніх порядкових статистик в робастних відтинаючих оцінках кварті сіті

Черняк О.І., Васильченко І.І. 


Квантова еконофізика – проблеми та нові концепції

Сапцін В.М., Соловйов В.М., Стратійчук І.О. 


Комплексне моделювання страхових аграрних ризиків в економіці України

Скрипниченко В.В. 


Концептуальні особливості математичного моделювання регіональних ринків праці

Курзенев В.А., Перехрест В.Т. 


Методичні підходи та результати аналізу процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах

Любенко Н.М. 


Моделювання трансформаційних процесів у банківській системі України

Степаненко О.П. 


Мультиагентний підхід до аналізу ефективності ланцюга поставок

Меркулова Т.В., Акулов М.В. 

123