КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2012-6

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментНаукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design»2012-6

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Cтохастичне моделювання економічного аналізу господарської діяльності

Заболотня К.О.


Аналіз ринку снекової продукції України

Євсейцева О.С., Ющенко А.В.


Вплив інституційних змін на розвиток інформаційних технологій в Україні

Синенко О.І.


Дослідження взаємодії суб’єктів цивільної авіації – хендлінгів та авіакомпаній

Паламарчук Ю.А., Шевченко І.В.


Дослідження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

Митропан С.О.


Застосування методу бджолиних колоній для розв’язку задач оптимізації

Чубукова О.Ю., Іванченко Г.Ф.


Конкурентоспроможність інноваційного потенціалу промислового підприємства

Янковець Т.М.


Концептуальні підходи до вдосконалення державного регулювання інфраструктурними перетвореннями

Дворецький А.О.


Концептуальна модель аналізу особливостей державного регулювання продовольчої безпеки

Гладун Л.О.


Магістральна траєкторія динамічного міжгалузевого балансу з лінійно-однорідними функціями проміжних витрат та капіталоємності продукції

Тадеєв Ю.П.


Маркетингове дослідження процесів концернтрації на банківському ринку України

Яренко А.В.


Механізм впливу ТНК на економічний розвиток України

Комшук І.О.


Моделі аналізу кредитоспроможності позичальника

Пастернак А.Л.


Модель автоматизації управління економічною безпекою підприємства

Кулаженко В.В.


Моделювання оптимальних механізмів взаємодії в корпоративних структурах

Каткова Т.І., Княженко І.І., Княженко Р.С.


Мультиагентна система підтримки ведення протоколювання змін для баз даних змінної структури

Примостка А.О.


Наукові та прикладні аспекти вирішення соціально-економічних проблем розвитку сільських регіонів

Ольшанська О.В.


Основні тенденції сучасних напрямів розвитку економіки

Раллє Н.В.


Передумови формування стратегії розвитку діяльності підприємства

Щукіна К.О., Федулова Л.І.


Проблеми інноваційного розвитку економіки в Україні

Склярова О.Л., Шапарець Ю.В.

12