КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2013-4

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментНаукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design»2013-4

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Інтегровані маркетингові комунікації організації: головні переваги впровадження

Головкіна Н.В., Шутовський Д.О.


Інформаційне забезпечення оцінки вартості банку за методом компанії-аналога в межах порівняльного підходу

Ющенко А.О., Рекуненко І.І.  


Аналіз методик та підходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємств

Іванченко Н.О.


Гарантоване квазіоптимальне інвестування

Жиров О.Л.


Державне управління підприємствами легкої промисловості України

Гаврищук Т.Б.


Доцільність проектування самостійної інноваційної системи професійно-орієнтованої іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей

Хоменко О.В.


Ефективне адміністрування податків як умова підтримки належної фінансової безпеки держави

Веселовська О.Є.


Маркетингове дослідження перспектив розвитку країн «четвертого» світу в умовах сучасної світової економіки

Яренко А.В.  


Організаційно-економічний механізм розвитку економіки знань в контексті формування людського капіталу

Рубан В.Я. Чубукова О.Ю.


Основні фактори конкурентоспроможністі підприємства на ринку санітарно-гігієнічної продукції в Україні

Остапчук Н.О., Коваль О.М.


Особливості державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості

Сіренко К.Ю.


Особливості просування освітніх посуг

Подольна В.В., Усик С.П.


Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забепечення конкурентоспроможності

Тарасенко І.О., Нефедова Т.М.


Реформа і розвиток вищої освіти

Шабатин Н.Ю.


Розвиток фінансового менеджменту в сучасних корпораціях

Мамонтова Н.А.


Розроблення змісту освітніх послуг інформаційних технологій у процесі реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої школи

Топузов М.О.  


Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства

Шевченко О.О.


Україна в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності

Шевченко О.О.,  Левківська О.В.


Феномен престижності економічних спеціальностей у вищих закладах освіти України

Шацька З.Я.