КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2013-4

Інформаційне забезпечення оцінки вартості банку за методом компанії-аналога в межах порівняльного підходу

Ющенко А.О., Рекуненко І.І.  

Робота присвячується аналізу інформаційного забезпечення у межах порівняльного підходу до оцінки вартості банку за методом компанії-аналога. Інформаційне забезпечення за методом компанії-аналога ґрунтується на таких аспектах, як: джерела інформації; достовірність джерел інформації і репрезентативність інформації, що використовується; наявність необхідної для оцінки інформації. Даний підхід передбачає наявність інформації двох типів: ринкової та фінансової. Інформаційне забезпечення підходу, проаналізованому у статті суттєво відрізняється від інших підходів такою специфікою, як суб’єктивний підхід оцінювача. Це насамперед, спричинено тим, що лише оцінювач приймає рішення якими мультиплікаторами від буде співcтавляти вартість об’єкти оцінки. Дуже часто саме обрані мультиплікатори і визначать результат оцінки. Завантажити