КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2014-1

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментНаукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design»2014-1

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ВИБІР ГНУЧКИХ СТРАТЕГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЗДІБНОСТЕЙ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ

ЗАЙЦЕВА О. І.


Воронкова Т.Є. Удосконалення механізму фінансування системи вищої освіти України як умова її інноваційного розвитку // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Тем.вип. –2014. – № 1 (75).


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ

НАСТИЧ Т.П.


ЕФЕКТИВНІСТЬ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ВАЛАГА Л.Ю.


КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАДИГМ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ГЛОБАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

ЯРЕНКО А.В.


ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Авдєєва Ю.С., Бокій В.І.


РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ - НАПРЯМИ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Гарафонова О. І.


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ У ПРОЦЕСІ ВІДБОРУ ТА НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

ФЕДОРОВА А.С., БОКІЙ В.І.


УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

ГОНЧАРОВ Ю.В., ЛАПЧИК Ю.Ю.


УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ

БЕРДНИК К. А., ГОНЧАРОВ Ю. В.


ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БУГАС Н.В., ВОВК Т.І.


ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

КОСТЮК Г. В., СТОРОЖУК В. В. 


ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ДЕНИСЕНКО Л.О., КУЧЕРЯВЕНКО Ю.О.