КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-1

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ДЕНИСЕНКО Л.О., КУЧЕРЯВЕНКО Ю.О.

У статті досліджено сутність прибутку як економічної категорії, його значення у фінансово – господарській діяльності підприємства. Розглянуто яку роль відіграє прибуток у розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Проведений аналіз різних підходів щодо управління прибутком. Запропоновано структурну схему управління прибутком підприємства. Виявлено необхідні умови ефективного управління і вдосконалення процесу управління прибутком підприємства.

Метою статті є дослідження сутності прибутку як економічної категорії, його значення у фінансово – господарській діяльності підприємства.

Дана наукова стаття написана з додержанням всіх основних компонентів наукової роботи. Вона містить виклад результатів дослідження, висвітлює його тему та відповідає сучасним вимогам.

У результаті дослідження виявлено, яку роль відіграє прибуток у розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Проаналізовано ряд підходів щодо управління прибутком.

Наукова новизна полягає у подальшому розробленні, обґрунтуванні теоретичних положень і методичного забезпечення в питаннях поліпшення процесу управління прибутком на підприємстві.

Практична значимість: у статті запропоновано структурну схему управління прибутком підприємства, виявлено необхідні умови ефективного управління і вдосконалення процесу управління прибутком підприємства. Завантажити

Ключові слова: прибуток підприємства, управління прибутком.