КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-1

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАДИГМ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ГЛОБАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

ЯРЕНКО А.В.

Мета статті – розгляд шести класичних парадигм маркетингових каналів розподілу з точки зору впливу, який створюється щодо глобального управління каналами.

Методика. При проведенні досліджень були використані загальнонаукові та спеціальні методи: порівнювання, аналізу тенденцій світової економіки, концептуального аналізу, діалектики, індукції і дедукції тощо. Концептуальна основа стала базою для дослідження сьомої парадигми взаємовідносин у каналах розподілу, виходячи із основних тенденцій розвитку глобального маркетингу у теперішній час. Понад сорок років основною домінантою маркетингу був marketing-mix, ставши парадигмою маркетингу та менеджменту. У сучасних умовах, ця парадигма потребує доповнень із урахуванням глобальної електронної комерції та встановлення нових взаємозв'язків в каналах розподілу. Глобалізація, системи електронної комунікації та інформації, глобальні канали розподілу – визначають необхідність використання нової парадигми «взаємовідносин».

Результати. Визначено генезис, який сприяв розвитку парадигми маркетингу взаємовідносин у глобальних каналах розподілу, що визначає діяльність з управління каналами на основі взаємодії «покупець-продавець». Завантажити

Ключові слова: канали розподілу, глобальний маркетинг, парадигма, електронна комерція, Інтернет, взаємовідносини.