КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-1

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ

БЕРДНИК К. А., ГОНЧАРОВ Ю. В.

Мета. Обґрунтування теоретичних засад та вдосконалення системи управління прибутком підприємства.

Методика. Під час дослідження було опрацьовано наукові роботи українських та зарубіжних учених у галузі управління прибутком, законодавчі матеріали, статистичні дані підприємства. Використано метод логічного узагальнення, метод економіко-математичного та метод структурного аналізу.

Результати. У статті досліджено сутність прибутку, його місце й значення у розвитку підприємства та необхідність ефективного й безперервного управління ним. Розглянуто різноманітні погляди щодо визначення змісту прибутку, а також визначено шляхи його підвищення на підприємстві.

Наукова новизна. Розробка розширення дилерської мережі підприємства, а також виготовлення нового продукту – алюмінієва друкована плата.

Практична значимість. Можливість застосування запропонованих заходів у практичній діяльності підприємства. Завантажити

Ключові слова: прибуток, управління прибутком підприємства, формування та розподіл прибутку підприємства, підвищення прибутку.