КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-1

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

КОСТЮК Г. В., СТОРОЖУК В. В. 

Мета. Обґрунтування необхідності формування позитивного іміджу як важливого ресурсу для забезпечення економічної і соціальної стійкості підприємства.

Методика. Основними методами дослідження в статті виступили: метод аналізу і синтезу, метод порівняння, узагальнення. Теоретичною і методичною основою для роботи стали сучасні праці Семенова A. К., Орбан-Лембрик Л. Е., Альошиної І. В. з проблем формування позитивного іміджу фірми, маркетингу і менеджменту і періодичні публікації провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників і практиків.

Результати. Будь-яке підприємство, яке хоче залишитися на ринку, бути конкурентоспроможним повинне приділяти значну увагу формуванню свого позитивного іміджу. Це є необхідним елементом залучення клієнтів саме в це підприємство і відповідно підвищення прибутку. Потрібно визначити першочергові завдання при формуванні позитивного іміджу підприємства, основні напрями маркетингових зусиль і ті конкретні форми, які будуть вибрані для проведення рекламний-інформаційної діяльності. Сильний корпоративний імідж стає необхідною умовою досягнення підприємством  стійкого та тривалого ділового успіху.

Наукова новизна. Розробка заходів щодо формування позитивного іміджу підприємства на ринку, визначення послідовності формування іміджу фірми.

Практична значимість. Теоретичні основи статті  можуть бути застосовані з метою формування позитивного іміджу сучасного підприємства. Завантажити

Ключові слова: імідж, імідж підприємства, корпоративний імідж, позитивний імідж, соціальний імідж, внутрішній імідж, зовнішній імідж.