КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-1

ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Авдєєва Ю.С., Бокій В.І.

Мета. Розробка методичних рекомендацій щодо обґрунтування виробничої стратегії підприємства та заходів її реалізації.

Методика. Для вивчення і узагальнення теоретичних основ обґрунтування виробничої стратегії підприємства та уточнення понятійного апарату використано такі методи: діалектичний, метод індукції, дедукції, структурно-логічного та семантичного аналізу.

Результати. У статті розглянуто позиції науковців щодо сутності виробничої стратегії, її взаємозв’язку із загальною та функціональними стратегіями підприємства. Обґрунтовано віднесення виробничої стратегії до комплексної стратегії підприємства, яка впливає і визначає усі сфери його виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності. Запропоновано методичні рекомендації з обґрунтування вибору виробничих стратегій.

Наукова новизна. Досліджено специфічний зв’язок виробничої стратегії  з життєвим циклом підприємства та визначено вплив такого циклу на стратегічний набір.

Практична значимість. Полягає в тому, що запропоновані підходи можуть бути використані як база для подальшого дослідження виробничої стратегії та заходів щодо її реалізації. Завантажити

Ключові слова: виробнича стратегія, функціональна стратегія, стадії життєвого циклу підприємства, конкурентні переваги.