КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-1

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ У ПРОЦЕСІ ВІДБОРУ ТА НАЙМУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

ФЕДОРОВА А.С., БОКІЙ В.І.

Мета. Визначення теоретичних аспектів та методів пошуку кадрів, внесення пропозицій щодо корекції проблем відбору та найму персоналу.

Методика. Виділення загальних, цілком універсальних, шляхів корекції проблем, що виникають у процесі відбору та найму персоналу за рахунок системного підходу до реалізації етапів, здійснюваних у рамках процесу найму персоналу.

Результати. Виокремлено список основних помилок, які сьогодні допускають майже всі організації під час пошуку працівників. Досліджено причини та наслідки неуспішного відбору кандидатів на посаду. Внесено пропозиції щодо корекції проблем відбору та найму персоналу

Наукова новизна. У статті досліджено сучасні проблеми, що виникають у процесі відбору та найму персоналу на підприємство.

Практична значимість. Основним завданням при наймі персоналу на роботу є задоволення попиту на працівників у якісному і кількісному співвідношенні. Розгляд ключових принципів організації виробництва, оптимальних систем і процедур, закладених у нових методах управління, відбору та найму персоналу, які залежать вже від конкретних людей, від їх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації і т.д. Завантажити

Ключові слова:  відбір, найм персоналу, пошук працівників, корекція проблем відбору та найму персоналу.