КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-1

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

ГОНЧАРОВ Ю.В., ЛАПЧИК Ю.Ю.

Мета. Визначення теоретичних аспектів та розробка практичних рекомендацій з удосконалення стратегії розвитку діяльності підприємства.

Методика. Теоретичною та методологічною основою досліджень є наукові роботи вітчизняних і зарубіжних фахівців з питань стратегічного управління підприємствами й організаціями. Виділення загальних, цілком універсальних, шляхів удосконалення стратегії розвитку діяльності підприємства.

Результати. Досліджені основні напрями діяльності, які можуть бути найбільш перспективними з позицій прибутковості, перспектив розвитку ринку, зростання вартості активів тощо.

Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці теоретичних положень та методичного інструментарію щодо вдосконалення стратегічного планування економічного розвитку підприємств.

Практична значимість. Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості використання запропонованих заходів. Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення прибутковості, а також самого існування підприємства не тільки сьогодні, а й у перспективі. Завантажити

Ключові слова:  стратегія, стратегія підприємства, розвиток, стратегія розвитку, удосконалення стратегії