КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-1

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ

НАСТИЧ Т.П.

Мета. Визначити проблемні питання, напрями й механізми удосконалення державної підтримки вітчизняної культури та покращення фінансового стану культурно-митецьких закладів.

Методика. Використаний загальновідомий метод абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формування висновків); аналітичний; системний та структурний.

Результати. Знайшли практичне застосування в діяльності Міністерства культури України, було запропоновано на перспективу удосконалення існуючих та створення нових засобів і механізмів фінансового забезпечення, серед яких самофінансуванню належить важлива роль.

Наукова новизна полягає у заміні існуючого затратного механізму виділення коштів з державного бюджету на цільовий.

Практична значимість полягає в тому, що теоретичні положення і висновки статті, що розкривають сутність проблеми фінансування розвитку культури та мистецтва в Україні, визначені напрями та механізми її удосконалення, державної підтримки вітчизняної культури та джерела покращення фінансового стану культурно-мистецьких закладів. Завантажити

Ключові слова: державна політика, культура, мистецтво, нормативно-правова база, механізми державного управління, джерела фінансування.