КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-1

ВИБІР ГНУЧКИХ СТРАТЕГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЗДІБНОСТЕЙ ДО САМООРГАНІЗАЦІЇ

ЗАЙЦЕВА О. І.

Мета. Обґрунтування процедури вибору гнучких стратегічних методів управління підприємствами на основі використання їх здібностей до самоорганізації.

Методика. Використаний метод класифікації при дослідженні семантичних складових поняття «самоорганізація», метод синтезу та аналізу при визначенні поняття «самоорганізація», метод абстрагування при обґрунтуванні необхідності застосування гнучких стратегічних методів управління підприємствами.

Результати. У ході дослідження виявлено, що процеси самоорганізації властиві для усіх складних соціально-економічних систем. Наголошено, що сучасні підприємства мають здібності не тільки до самоорганізації і саморегулювання, але й до відповідного впливу на зовнішнє середовище з метою власного життєзабезпечення і подальшого саморозвитку. А також запропоновано матрицю вибору гнучких стратегічних методів управління в залежності від рівнів самоорганізації підприємства і стадії його життєвого циклу.

Наукова новизна. Обґрунтовано доцільність застосування науково-методичного підходу до вибору гнучких стратегічних методів управління підприємствами на різних етапах життєвого циклу з урахуванням їх здібностей до самоорганізації.

Практична значимість. В результаті проведеного дослідження запропоновано матрицю вибору гнучких стратегічних методів управління в залежності від рівнів самоорганізації бізнес-процесів на підприємстві і доцільного та ефективного застосування даних методів в залежності від життєвого циклу підприємства. Завантажити

Ключові слова: гнучкі стратегічні методи управління, самоорганізація підприємств, рівні самоорганізації, стадії життєвого циклу підприємства.