КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-2

МЕТОДИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ КРЕДИТНОГО СКОРИНГУ

ЦЕСЛІВ О.В. 

Мета. Дослідити можливість розв’язування задачі кредитного скорингу методами штучного інтелекту.

Методика. Використані загальновідомі методи штучного інтелекту: класифікації, побудова нейронної мережі прямого поширення та ймовірнісної нейронної мережі в системі Mathlab. В системі HUGIN розроблено експертну систему на основі байєсовської мережі довіри (БМД).

Результати. У ході реалізації методів доведена можливість розв’язування задачі скорингу засобами Mathlab та HUGIN. Проілюстровані переваги та недоліки наведених методів. Проаналізовано, що для даної задачі найкращим методом розв’язку є двошарова нейронна мережа прямого розповсюдження сигналу та імовірнісна нейронна мережа. Доведено, що вибір методу залежить від стратегії банку та його пріоритетів.

Наукова новизна. Досліджено точність та ефективність методів кредитного скорингу в середовищі Mathlab. та системі HUGIN.

Практична значимість. Наведеними методами в середовищах Mathlab та HUGIN можливо проводити кредитний скоринг в банках. Завантажити

Ключові слова: штучний інтелект, кредитний скоринг, нейронні мережі, експертні системи, байєсовські мережі, логіко - імовірнісні методи