КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-2

ЗАХОДИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ В ОСВІТЯНСЬКІЙ СФЕРІ

 БРЕУС С.В. 

Мета. Розробка заходів щодо покращення фінансування сфери вищої освіти в контексті доступу до неї соціально незахищених верств населення.

Методика. Основними методами, які використані при написанні статті були такі: узагальнення теоретичних джерел; метод економічного аналізу; загально наукові прийоми аналізу і синтезу.

Результати. Системі вищої освіти в контексті фінансування притаманні певні проблеми, які негативно впливають на можливість її отримання населенням, яке не відноситься до соціально незахищених категорій, проте має право на навчання за рахунок коштів державного бюджету за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Наукова новизна. Питання фінансового забезпечення вищої освіти, у тому числі державного фінансування, розглядались в працях багатьох авторів, зокрема, таких як: Боголіб Т., Борбо А., Дарманський М., Затуренська В., Калько І., Шевченко Л. та багатьох інших. Проте більш детального розгляду потребують питання, пов’язані з розробкою досконалої моделі фінансування вищої освіти з точки зору доступу до неї соціально незахищених верств населення.

Практична значимість. В статті розглянуті основні аспекти фінансового забезпечення вищої освіти України. Запропоновані заходи покращення фінансування сфери вітчизняної вищої освіти в контексті доступу соціально незахищених верств населення до якісної вищої освіти, враховуючи необхідність удосконалення регуляторної державної освітньої політики з урахуванням вимог ринку праці. Завантажити

Ключові слова: вища освіта, фінансування вищої освіти, державне фінансування вищої освіти, соціально незахищені верстви населення, ринок праці, рівень безробіття.