КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-2

ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ GMDH SHELL

РЯБЦЕВ В.Г., ШЕВЧЕНКО Н.В. 

Мета. Обґрунтування доцільності застосування методу автоматизованої побудови математичних моделей для прогнозування основних показників соціального розвитку.

Методика. Використання системи GMDH Shell, яка є сучасним середовищем інтелектуального моделювання та прогнозування і використовує алгоритми методу групового обліку аргументів (МГУА).

Результати. За допомогою моделювання з використанням системи GMDH Shell отримано модель, яка забезпечує найменше відхилення змодельованих даних від відомих статистичних значень і рекомендується для прогнозування соціально-економічних показників розвитку як на макро-, так і на мезорівні.

Наукова новизна полягає в застосування системи GMDH Shell для прогнозування показників соціально-економічного розвитку. Процес розрахунків в даній програмній системі заснований на МГУА, за допомогою якого відбувається структурно-параметрична оптимізація математичних моделей, які відображають закономірності багатопараметричних даних досліджуваного об’єкта.

Практична значимість. Застосування системи GMDH Shell є ефективним інструментом для прогнозування показників соціально-економічного розвитку України. Завантажити