КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-2

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

ГАРАФОНОВА О. І. 

Мета. Обґрунтовано механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції, що формує механізм здійснення реструктуризації на підприємстві. Сформовано елементи, важелі та принципи дії зазначених механізмів, а також визначено як механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції впливає на формування конкурентних переваг підприємства.

Методика. Використаний метод класифікації при механізмів управління, метод синтезу та аналізу при визначенні поняття «механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції», метод абстрагування при обґрунтуванні напрямів здійснення змін на підприємстві.

Результати. У ході дослідження виявлено механізм забезпечення конкурентоспроможності, оцінено вплив його факторів та елементів. А також оцінено можливі заходи щодо здійснення організаційних змін на підприємстві.

Наукова новизна. Обґрунтовано підходи до визначення «механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції», що є складовим організаційного механізму реструктуризації підприємства. Також визначено напрями проведення організаційних змін, якими є реінжиніринг бізнес-процесів та впровадження системи менеджменту якості.

Практична значимість. В результаті проведеного дослідження здійснено формування механізму забезпечення конкурентоспроможності продукції, що, в свою чергу, впливає на формування механізму реструктуризації підприємства. Представлено основні підходи до здійснення змін (економічних, організаційних тощо) на підприємстві. Завантажити

Ключові слова: механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції, організаційний механізм реструктуризації, система менеджменту якості, зміни, реструктуризація, реінжиніринг.