КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-2

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

КУДЛАЙ В.С. 

Мета. Обґрунтувати етапи та фактори, що впливають на процес маркетингових комунікацій підприємства, сформувати послідовність цих етапів, а також визначити їх значимість.

Методика. Використаний метод класифікації та логіко-теоретичного узагальнення при дослідженні етапів реалізації маркетингових комунікацій, метод синтезу та аналізу, метод морфологічного аналізу при визначенні послідовності етапів процесу маркетингових комунікацій.

Результати. У ході дослідження виявлено послідовність впровадження програми комунікаційного процесу підприємства, оцінено їх вагомість в діяльності компаній.

Наукова новизна. Вдосконалено схему процесу реалізації маркетингових комунікацій підприємства, виявлено ключові етапи та вставлено взаємозалежність зв’язків елементів. Обґрунтовано значимість етапів для компаній.

Практична значимість. В результаті проведеного дослідження представлено схематичну інтерпретацію процесу впровадження маркетингових комунікацій в компанії. Завантажити

Ключові слова: комунікації, комунікаційний процес, маркетингові комунікації, цільова аудиторія