КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-2

ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

ВЛАСЮК Т. М., ЮЗЮК І. І. 

Мета. Розробка методичних положень, рекомендацій та пропозицій щодо формування облікової політики стосовно основних засобів.

Методика. При проведенні дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи вивчення процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку, а саме: монографічний – при формуванні предмету та об’єкту дослідження; індукції та дедукції – при визначенні принципів облікової політики, метод системного вивчення господарських процесів – при розробці напрямів удосконалення форм первинних документів руху основних засобів.

Результати. В процесі проведення дослідження обґрунтовано принципи і виділено елементи облікової політики щодо основних засобів, що сприятиме наданню користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації.

Наукова новизна. Розроблено принципи, на яких базується облік основних засобів; виділено основні аспекти обліку основних засобів, що повинні міститися в обліковій політиці підприємства; запропоновано в робочому плані рахунків створити систему субрахунків ІІ рівня, що сприятиме проведенню оцінки ефективності використання основних засобів.

Практична значимість. Наукове обґрунтування вибору організаційно-методичних аспектів облікової політики щодо основних засобів підвищить рівень достовірності та корисності обліково-економічної інформації. Завантажити

Ключові слова: облікова політика, основні засоби, принципи обліку, первинні документи, субрахунки, документооброт.