КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-3

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

ГЕРАСИМЕНКО Г. О. 

Мета. Дослідження особливостей і сучасних механізмів економічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств України.

Методика. Використано такі методи наукових досліджень, як описовий, історичного узагальнення та порівняльний (для розкриття основних проблем при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні); систематизації (для вивчення ролі міжнародних організацій в регулюванні ЗЕД); синтезу (при формуванні порівневої схеми класифікації суб’єктів економічного регулювання ЗЕД в Україні).

Результати. В ході проведеного дослідження проаналізовано особливості та проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні на макро- та макрорівні. Здійснено огляд актуальної вітчизняної та зарубіжної наукової літератури із зазначеної проблематики. Запропоновано порівневу класифікацію суб’єктів економічного регулювання ЗЕД в Україні та надано рекомендації із підвищення ефективності їх функціонування.

Наукова новизна. Комплексна порівнева схема класифікації суб’єктів економічного регулювання ЗЕД дозволяє розглядати даний процес на всіх рівнях: міжнародному, національному, регіональному, на рівні підприємства.

Практична значимість. Впровадження результатів дослідження в організацію ЗЕД на мікро- та макрорівні сприятиме підвищенню експортного потенціалу підприємств та національної економіки відповідно. Завантажити

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, макроекономічне регулювання, міжнародні організації, транснаціональні корпорації, адаптивна система управління