КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-3

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

ВЛАСЮК Т. М., ВОЛИНЕЦЬ О. М., НОВІЦЬКА Н. І. 

Мета. Розробка методичних положень, рекомендацій та пропозицій щодо методики проведення аналізу грошових потоків підприємства.

Методика. При проведенні дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи вивчення процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку, а саме: монографічний – при формуванні предмету та об’єкту дослідження; індукції та дедукції – при визначенні напрямів проведення аналізу грошових потоків, метод системного вивчення господарських процесів – при проведенні аналізу.

Результати. В процесі проведення дослідження визначено основні етапи аналізу грошових потоків підприємства; розроблені аналітичні таблиці для проведення горизонтального та вертикального аналізу грошових потоків за видами діяльності, удосконалено методику оцінки рівномірності та збалансованості надходжень та видатків грошових коштів.

Наукова новизна. Розроблено методику аналізу грошових потоків, що дозволяє оцінити ефективність управління грошовими коштами підприємства. Охарактеризовано основні етапи проведення аналізу грошових коштів та їх практичну значимість. На основі розрахунку показників формуються прогнозні (планові) оцінки, в тому числі які визначають оптимальні величини грошових потоків підприємства, що відповідають цілі досягнення максимальної ефективності господарської діяльності при адекватному рівні фінансового ризику.

Практична значимість. Наукове обґрунтування організаційно-методичних аспектів аналізу руху грошових потоків підвищить рівень достовірності та корисності обліково-аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень. Завантажити

Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, надходження, видатки, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, рівномірність, збалансованість, коефіцієнтний аналіз.