КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-3

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

КВАСОВА О.П. 

Мета. Виявлення особливостей цінних паперів як дієвого інструменту здійснення інвестиційної діяльності банків.

Методика. При проведенні дослідження використовувались діалектичний метод пізнання, метод аналізу і синтезу, економіко-статистичні методи. При дослідженні класифікації цінних паперів використовувались методи співставлення, групування, історико-економічного аналізу.

Результати. В результаті проведеного дослідження виявлено, що інвестування банків в цінні папери має 5 стадій, які характеризують його здатність генерувати дохід. Динаміка та співвідношення активів і вкладень банків в цінні папери свідчать про зростання інтересу банків до інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів, де особливого значення набувають державні цінні папери. Пропонується додатково здійснювати класифікацію цінних паперів за запропонованими характеристиками.

Наукова новизна. Розроблений цикл обігу цінних паперів, який визначає залежність доходу за ними від часу, доповнює теоретичні засади інвестування.

Практична значимість. Запропонована класифікація цінних паперів може бути використана при внесенні змін в законодавчі акти України. Завантажити

Ключові слова: цінні папери, цикл обігу цінних паперів, державні цінні папери, інвестиційна діяльність банків.