КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-3

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

БОНДАРЕНКО О.О., НИЖНИК К.С. 

Мета. Аналіз особливостей залучення іноземних інвестицій в Україну в умовах формування глобального економічного простору, вивчення проблем іноземного інвестування, пошук шляхів їх ефективного вирішення, визначення мотивів та стримуючих чинників збільшення обсягів іноземних інвестицій з метою удосконалення механізму розвитку інвестиційної сфери та інноваційного розвитку економіки.

Методика. У статті використовувались наступні методи наукового дослідження: наукової абстракції, синтезу, індукції та дедукції - при визначенні поняття «іноземні інвестиції», розрахунково-аналітичний та графічний – при аналізі обсягу іноземний інвестицій в економіку України, системного аналізу, синтезу та порівняння – при визначенні проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України. Теоретичну і методологічну основу наукового пошуку складають праці вітчизняних та закордонних вчених в області інвестування, а також статистичні та аналітичні дані.

Результати. У статті проведено дослідження стану та проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України та її інвестиційного клімату. На основі статистичної інформації проаналізовано динаміку залучення іноземних інвестицій, їх структуру за джерелами надходжень та місцем вкладення..

Наукова новизна. Виявлено ряд основних проблем, що перешкоджають ефективному залученню іноземних інвестицій та їх залежність від різних факторів. Визначено основні шляхи потенційних змін у привабливості інвестиційного клімату та інтенсивності залучення іноземних інвестицій. Завантажити

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат.