КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-3

ПРИБУТОК ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

РУСІНАЮ.О. , ЛІПІНСЬКА Д.Ю. 

Мета. Визначення теоретико-методичних положень впливу прибутку на фінансову стійкість комерційного банку.

Методика. Опрацьовані матеріали українських та зарубіжних науковців, щодо прибутку, як загальної складової стійкого фінансового положення.

Результати. На основі проведеного дослідження розкрито основний зміст прибутковості та визначено фактори впливу на його рівень в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Розглянуто проблеми забезпечення достатнього рівня банківського прибутку та необхідність ефективного управління ним.

Наукова новизна. У статті запропоновано сучасну систему планування прибутку комерційного банку.

Практична значимість. Можливість якісного управління прибутком за рахунок правильно прийнятих стратегій. Завантажити

Ключові слова: прибуток, фінансова стійкість, управління та забезпечення прибутку, рівень прибутковості.