КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2014-4

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментНаукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design»2014-4

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


ВИКОРИСТАННЯ СУМІСНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ЖАРСЬКА І.О., НЕТКОВА В.М. 


МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕАЛЬНОГО ВВП УКРАЇНИ

ПОЛОХОВА І.М., МАЗУР О.С. 


МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ АГРОСОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ

ОЛЬШАНСЬКА О.В. 


ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГНОЗУ РОЗМІРУ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ МАТЕМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ ПРОГНОЗУВАННЯ

ЯРЕНКО А.В. 


ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

САВЕНКО Ю.М. 


ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ

ОСТАЛЕЦЬКИЙ В.Б. 


ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ШАЦЬКА З.Я. 


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ТАКЕДА УКРАЇНА»

КВІТА Г. М., ШІКОВЕЦЬ К.О., СЕМЕНЧЕНКО М.М. 


ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЕСЕЛЕВА Н.В., РЕДЬКО М.В. 


СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ШКІРЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРІВ

ПАЛИВОДА О.М., ПЛАВАН В.П. 


ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ЛУК’ЯНЧЕНКО Н.Д., КОЗЛОВА О.Д.