КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-4

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ЛУК’ЯНЧЕНКО Н.Д., КОЗЛОВА О.Д. 

Мета. Дослідження розвитку управлінського персоналу торговельних підприємств в умовах ринкової економіки.

Методика. Проведення аналізу стана проблеми, виявлення недоліків.

Результати. На основі отриманої адекватної моделі нового виду керівників вищої ланки проведена оцінка, економічний аналіз та прогноз ефективності розвитку управлінського персоналу торговельного підприємства.

Наукова новизна. Досліджено характер впливу розвитку управлінського персоналу торговельних підприємств в умовах ринкової економіки.

Практична значимість. Визначаючи значення проведеного дослідження для практики, визначено конкретні недоліки практичної діяльності, які можна виправляти за допомогою отриманих у дослідженні результатів. Завантажити

Ключові слова: управлінський персонал, керівник вищої ланки, професійний розвиток, інноваційні процеси, інноваційний розвиток.