КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-4

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕАЛЬНОГО ВВП УКРАЇНИ

ПОЛОХОВА І.М., МАЗУР О.С. 

Мета. Метою статті є розробка алгоритму забезпечення процесу прогнозування рівня ВВП держави під дією макроекономічних чинників із застосуванням багатофакторних економіко - математичних моделей.

Методика. У статті використано багатофакторну кореляційно-регресійну модель для прогнозування впливу макроекономічних показників на рівень ВВП України. Проаналізовано динаміку основних показників її розвитку за 1996-2013 рр.

Результати. У процесі дослідження створена економетрична модель залежності валового внутрішнього продукту та основних макроекономічних факторів, яка дала змогу зробити прогноз ВВП на наступних 5 років. 

Наукова новизна. Розроблено та реалізовано алгоритм прогнозування розвитку динаміки країни з урахуванням впливу макроекономічних факторів.

Практична значимість. Полягає у розробці теоретичних положень, методичних та практичних рекомендацій щодо прогнозування ВВП на короткострокову перспективу. Завантажити

Ключові слова: прогнозування, глобалізація, ВВП, трендовий аналіз, сценарій, фактор, показник, макроекономіка.