КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-4

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЕСЕЛЕВА Н.В., РЕДЬКО М.В. 

Мета. Проведення оцінки інвестиційного клімату регіонів України.

Методика. У ході проведення оцінки інвестиційної привабливості регіонів України, використано метод експертного опитування (попарне порівняння) та факторний аналіз, заснований на низці статистичних економічних, соціальних, демографічних, криміногенних та екологічних показників.

Результати. В результаті проведених досліджень визначено інвестиційний клімат кожного регіону. Таким чином, найбільш інвестиційно привабливими є: м. Київ, АРК, Донецька, Харківська та Дніпропетровська області, а найменш привабливими: Закарпатська, Рівненська, Чернівецька та Тернопільська області.

Наукова новизна. Використання даного методу оцінки інвестиційної привабливості дозволяє інвестору сформувати механізм ефективної диверсифікації (розподілу) інвестицій.

Практична значимість. Отримані результати інвестиційної привабливості можуть бути використані при формуванні механізму розподілу державних коштів між регіонами країни. Завантажити

Ключові слова: Інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, економічне зростання, регіони України.