КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-4

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ШАЦЬКА З.Я. 

Метою статті є дослідження основних теоретичних моделей стратегічного управління, визначення особливостей вибору певної моделі та побудови системи стратегічного управління на вітчизняних підприємствах.

Дослідження теоретичних моделей стратегічного управління та особливостей їх вибору проведено з використанням методів аналізу, синтезу та на основі системного підходу до дослідження складних явищ.

Результатом дослідження є виділення та систематизація вітчизняних та закордонних моделей стратегічного управління, а також надання рекомендацій щодо їх вибору використання на вітчизняних підприємствах.

Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні теоретичних підходів та інструментів стратегічного управління, що можуть бути використаними вітчизняними підприємствами на сучасному етапі.

Практична значимість дослідження полягає в можливості використання розглянутих закордонних та вітчизняних моделей стратегічного управління в практичній діяльності вітчизняних підприємства, що значно спростить процес побудови стратегічного управління на конкретному підприємстві в сучасних складних умовах. Завантажити

Ключові слова: стратегічне управління, система стратегічного управління на підприємстві, моделі стратегічного управління, побудова системи стратегічного управління на підприємстві.