КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-4

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГНОЗУ РОЗМІРУ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ МАТЕМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ ПРОГНОЗУВАННЯ

ЯРЕНКО А.В. 

Мета. Обґрунтування розмірів валового національного продукту України за останні роки із використанням методів прогнозування екстраполяції та застосуванням кореляційно-регресійного аналізу.

Методика. Використані математичні методи: екстраполяції аналітичного вирівнювання динамічного ряду, дисперсійного аналізу, кореляційно-регресійного аналізу, діалектики, індукції і дедукції тощо.

Результати. Дослідження валового внутрішнього продукту України та аналіз статистичної інформації розмірів ВВП, стало базою для обґрунтування фактичних величин валового внутрішнього продукту із урахуванням теперішнього стану економічного розвитку держави.

Наукова новизна. Розроблено систему визначення залежності економічних показників від методів прогнозування. Проведено дослідження ВВП України виходячи із основних трьох методів розрахунку валового внутрішнього продукту та застосування математичного апарату екстраполяції і кореляційно-регресійного аналізу при одночасному використанні дисперсійного аналізу.

Практична значимість. Можливість визначення достовірних даних економічних показників на основі методів прогнозування та аналізу. Завантажити

Ключові слова: валовий внутрішній продукт, кінцеві споживчі витрати, прогноз, екстраполяція кореляційно-регресійний аналіз, дисперсійний аналіз.