КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-5

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЮ

БОНДАРЕНКО О.О., РОСОХАЧ І.О., МІТЧЕНКО А.С.

Мета. У статті прoведенo дoслідження наукових поглядів на сутність фінансового результату як соціально-екoнoмічнoї категорії.

Практична значимість. Проаналізовано фінансові результати діяльності великих і середніх підприємств України, сформовано фактори впливу та підходи до ефективного управління фінансовим результатом, напрями політики формування, розподілу та використання фінансового результату. Завантажити

Ключові слова: фінансовий результат, прибуток, збиток, управління фінансовим результатом, ефективність