КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-5

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЛОБОДЗИНСЬКА Т. П.

Мета: Метою дослідження є вивчення кластера та створення венчурного освітньо-науково-виробничого кластера для забезпечення стратегічної конкурентоспроможності інноваційної продукції підприємств, перевагами якого є: урахування інтересів усіх учасників кластеру, концентрація зусиль і ресурсів, розроблення і досягнення стратегічних цілей.

Методика: Розглянуто теоретико-методичні засади створення венчурного освітньо-науково-виробничого кластера – принципово нової структурно-функціональної складової організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності продукції, що базується на узгодженості інтересів усіх суб’єктів інноваційного процесу і надає можливість зробити його як економічно, так і технологічно доцільним та спрямованим, сприяє підвищенню ефективності інноваційних процесів і забезпечує стратегічну конкурентоспроможність інноваційної продукції підприємств.

Результати: Венчурний освітньо-науково-виробничий кластер є структурно-функціональною складовою механізму забезпечення конкурентоспроможності інноваційної продукції, стимулює інноваційний розвиток на підставі гармонізації та узгодженості інтересів усіх його учасників, що виконують свої традиційні соціально-економічні функції в межах кластеру та продукують синергетичний ефект, який простежується у нових ідеях, розробках, інноваціях.

Кластерна модель дозволить максимально використовувати існуючі ресурси для підвищення конкурентоспроможності продукції, дозволить об’єднати університети, науково-дослідні організації, виробничі підприємства, органи влади в певну мережу, яка сприятиме інноваційній активності кожного з учасників.

Наукова новизна:   Запропонований нами венчурний освітньо-науково-виробничий кластер надає можливість забезпечити конкурентоспроможність інноваційної продукції, що і відповідає меті дослідження. Особливістю кластера є те, що він будується на принципі балансу інтересів суб’єктів інноваційного процесу, що надає можливість забезпечити конкурентоспроможність інноваційної продукції підприємств, підвищити їх адаптивну реакцію до кон’юнктурних змін.

Практична значимість: Результатом створення означеного кластера є забезпечення стратегічної конкурентоспроможності інноваційної продукції з урахуванням преференцій усіх учасників об’єднання. Завантажити

Ключові слова: структурно-функціональна складова механізму забезпечення конкурентоспроможності інноваційної продукції, інноваційна продукція, механізм забезпечення конкурентоспроможності продукції,стратегічна конкурентоспроможність, венчурний освітньо-науково-виробничий кластер.