КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-5

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ ROSHEN

РУБАН В.Я., ЄВДОЧЕНКО В.А., ШІКОВЕЦЬ К.О.

Мета роботи полягає в аналізі галузі кондитерської промисловості України, зокрема діяльності корпорації ROSHEN. В результаті якого виявлені недоліки її діяльності та запропоновані заходи щодо їх усунення.

Методика SWOT-аналізу дозволила виявити певні недоліки: наявність у виробництві старих технологій, що дуже підвищує затрати енергоресурсів на виробництво, значний знос виробничого обладнання, раніше розроблені вироби знімаються з виробництва до того, як вони окуплять витрачені на їх розробку час і кошти,  відсутність власної роздрібної мережі.

Результати аналізу маркетингової діяльності корпорації Roshen дозволили запропоновувати використання інформаційних систем з метою підвищення ефективності її діяльності.

Наукова новизна полягає впровадженні сучасних інформаційних технологій, а саме, інтернет-магазину в сфері збуту продукції та просування нових видів товарів на ринок. 

Практична значимість полягає у вдосконалені роздрібної мережі торгівлі товарами корпорації. Завантажити

Ключові слова: кондитерська промисловість, маркетингова діяльність, інтернет–магазин.