КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-5

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОСОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ

ОЛЬШАНСЬКА О. В.

Мета. Виявлення основних проблем та пошук напрямів удосконалення нормативно-правової бази у сфері соціально-трудових відносин у регіональних агросоціальних системах й становить мету даного дослідження, оскільки є надзвичайно важливим етапом для формування стратегії посилення соціальної орієнтації функціонування аграрного сектору економіки України в цілому.

Методика. Основними методами дослідження являються системний підхід (для виявлення головних аспектів функціонування регіональних агросоциальних систем), індуктивний метод (для формування ефективних підходів для удосконалення нормативно-правової бази функціонування регіональних агросоциальних систем). 

Результати. Проаналізовано основні соціально-економічні проблеми, що виникли за період трансформаційних процесів в аграрному секторі економіки України. Визначено необхідність удосконалення та нормативно-правового врегулювання агросоціальних відносин, більш повного збалансування соціальних особливостей розвитку села й розвитку агровиробництва.

Наукова новизна. Визначено, що формування ефективної стратегії посилення соціальної орієнтації функціонування аграрного сектору економіки України залежить від поетапного удосконалення нормативно-правової бази функціонування регіональних агросоциальних систем.

Практична значимість. Обґрунтовано основні напрями удосконалення нормативно-правової бази функціонування регіональних агросоціальних систем, що є важливим чинником прискореного економічного розвитку аграрного сектору економіки. Завантажити

Ключові слова: регіональні агросоціальні системи, соціально-трудові відносини, нормативно-правова база.