КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-5

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПОДОВОЛЬЧІЙ СИСТЕМІ

КНЯЖЕНКО І. І.  

Мета. Дослідження процесів державного регулювання економіки агропродовольчої системи України.

Методика. Використано загальновідомі методи  економічного аналізу і дослідження економічних процесів: системний підхід, факторний і порівняльний аналіз, економіко-статистичне, розрахунково-нормативне модулювання.

Результати. В роботі проаналізовано залежність валового виробництва агропродовольчої продукції від рівня державної підтримки.   Проведений аналіз дозволив  розробити модель ранжирування регіонів України за комплексним рейтингом та визначити економічну ефективність  щодо зміни схеми сплати  державою вартості продукції рослинництва при форвардних закупівлях. 

Наукова новизна. Досліджено процеси державного регулювання агропродовольчої системи. Розроблено схему розрахунків між державою і товаровиробником, що дозволяє визначити найбільш ефективним варіант виплати вартості врожаю за триразовою схемою.

Практична значимість. Реалізація ідеї через оцінку економічної доцільності переходу до триразової схеми оплати державою при форвардних закупівлях  продукції рослинництва дозволить отримати значний економічний ефект. Завантажити

Ключові слова: агропродовольча система, державне регулювання, регіональні аспекти державної підтримки, економічна ефективність, інтервенційні ціни.