КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-6

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ВСУЧАСНИХ УМОВАХ

ТАРАСЕНКО І.О., МОСКАЛЕНКО А. А.

Мета. Обґрунтування теоретичних основ фінансово-економічної безпеки банківської діяльності; розгляд чинників, від яких залежить безпека банківських установ;  вдосконалення вимог щодо оцінки стану безпеки банківської системи  і формування стратегії розвитку національної економіки; систематизація показників, які харак­теризують рівень фінансової безпеки банку.

Методика. Теоретичну основу дослідження становлять фундаментальні та прикладні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері фінансів, фінансового менеджменту в банках, а також економічної і фінансової безпеки.

Результати. На основі проведеного дослідження розкрито основний зміст поняття фінансово-економічної безпеки банку. Класифіковано загрози та їх наслідки фінансово-економічній безпеці банку. Розглянуто основні показники надійності  банківських установ.

Наукова новизна. Визначення сутності поняття «фінансово-економічна безпека банку» як динамічної характеристики системи елементів, взаємодія яких дозволяє забезпечувати його стійкий розвиток і гарантувати захист фінансової діяльності від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Практична значимість. Реалізація основних можливостей забезпечення фінансово-економічної безпеки банку. Завантажити

Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, внутрішні загрози, зовнішні загрози, індикатори фінансової безпеки.