КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-6

АКТИВІЗАЦІЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

КУХЛЕНКО О.В., СМІРНОВА О.О.

Мета. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України, визначення основних проблем та чинників, які гальмують більш активне залучення останніх у вітчизняні галузі промисловості, характеристика привабливості окремих галузей для іноземного інвестора, обґрунтування необхідних заходів для активізації іноземного інвестування в Україну у найближчі роки.

Методика. При підготовці статті використано методи економічного аналізу і дослідження економічних процесів – системний підхід, факторний і порівняльний аналіз, діалектики, індукції і дедукції.

Результати. Стаття містить дослідження стану залучення іноземних інвестицій в економіку України за останні роки, інвестиційного клімату останньої; оцінку основних проблем економічного, правового, організаційного характеру, які потребують нагального вирішення у цій сфері; обґрунтування заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в країні з метою активізації іноземного інвестування.

Наукова новизна. Визначено основні проблеми, які гальмують більш активне залучення іноземних інвестицій у вітчизняну економіку, обґрунтовано привабливість окремих галузей для іноземного інвестора, запропоновано заходи для активізації іноземного інвестування в України.

Практична значимість. Можливість визначення найбільш привабливих галузей економіки України для залучення іноземних інвестицій, впровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату. Завантажити

Ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, привабливість галузей.