КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-6

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СКЛАДІ ТЕХНОПАРКУ

ГНІТЕЦЬКИЙ Є. В.

Мета. Дослідження теоретико-методичних засад оцінювання інновацій підприємства в складі технопарку.

Методика. Для досягнення поставленої мети використано загальнонаукові та економічні методи: системно-структурного аналізу – для уточнення та впорядкування показників ефективності діяльності підприємств та технопарків; специфічні методи аналізу: метод аналізу ієрархій – для оцінювання інновацій за показниками сталого розвитку. На основі дослідження визначено показники оцінювання ефективності діяльності підприємства та технопарку як самостійніх субєктів економічнї діяльності. Визначено показники оцінювання інновацій, які є основою відбору інновацій на підприємство у відповідності до концепції сталого ровитку.

Результати. Здійснено оцінку інновацій за визначеними показниками та побудоиано багатофакторну модель впровадження інновацій.

Наукова новизна. За результатами дослідження удосконалено метод оцінювання інновацій, який, на відміну від відомих, передбачає аналіз пріоритетності показників ефективності впровадження інновацій за рахунок залучення зовнішніх та внутрішніх експертів та встановлення обмежень вагових значень показників відповідно до теорії порогових значень, що дозволяє визначити найбільш перспективні для впровадження інновації, базуючись на системі показників сталого розвитку.

Практична значимість. Окремі результати дослідження та окремі пропозиції і рекомендації отримали схвалення та прийняті до впровадження в процесі формування  і  реалізації  інноваційного розвитку підприємств, зокрема  ТОВ «Торговий дім металевих виробів «Золоті ворота». Завантажити

Ключові слова: Інновація, інноваційна діяльність, інноваційна діяльність підприємств, технопарк, показники оцінювання інновацій.