КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-6

ВИЗНАЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ЖАРІНОВА А. Г.

Мета. Визначення економічної суті поняття «інтелектуальний капітал».

Методика. В процесі дослідження застосовано методи порівняння, оцінки, абстрагування, аналізу, синтезу.

Результати. Досліджені основні аспекти становлення дефініції поняття «інтелектуальний капітал» і простежена еволюція його визначення як нового виробничого фактора, сформованого на знаннях та інформації.

Наукова новизна. Автором запропоновано власну дефініцію поняття «інтелектуального капіталу» в розрізі різних рівнів економіки.

Практична значимість. Запропоноване визначення «інтелектуальний капітал» на різних економічних рівнях відповідає вимогам нової економіки, яка потребує розробки економічного механізму управління інтелектуальним капіталом для різних рівнів економічної системи знань та в цілому як основи інноваційного розвитку країни. Завантажити

Ключові слова: інтелектуальний капітал, структура, макроекономічний рівень.