КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Наукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design» 2014-6

СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОГНІТИВІСТИКИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ

ОЛЬШАНСЬКА О.В.

Мета. Визначити головні аспекти впливу категорії знання на сучасний економічний розвиток. Обґрунтувати теоретичні та методологічні підходи до управління фактором знань в розрізі формування когнітивної  економіки. 

Методика. При виконанні наукового дослідження було використано: методи порівняння,  аналізу  та синтезу, абстрагування та  конкретизації,  системний та кібернетичний підходи до розгляду економічної сутності знання та впливу знаннєвих факторів на стратегію розвитку економіки.

Результати. В результаті проведеного дослідження було проаналізовано особливості знання як економічного ресурсу та доведено залежність рівня економічного розвитку від фактору знань.  

Наукова новизна. Обґрунтовано актуальність проблематики категорії знання та визначено пріоритетність науки та освіти на сучасному етапі розвитку економіки.

Практична значимість. В результаті дослідження було обґрунтовано необхідність врахування знаннєвого фактору при побудові стратегій економічного розвитку на сучасному етапі формування нового типу економіки – когнітивної економіки. Завантажити

Ключові слова: знання, економічний розвиток, когнітивна економіка, суспільство знань.