КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2015-3

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментНаукове фахове видання «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design»2015-3

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Бунда О. М. Моделювання процедур аналізу основних засобів підприємства / О. М. Бунда, Л. І. Дудченко // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 59-67.


Геселева Н. В. Аналіз господарської діяльності підприємств в сучасних умовах на прикладі ТОВ "ВЕНБЕСТ" / Н. В. Геселева, В. А. Євдоченко, Р. О. Лугиня // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 95-101.


Голік В. В. Рейтингова оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / В. В. Голік // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 27-37.


Діденко Є. О. Модель антикризового управління підприємством / Є. О. Діденко // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 53-58.


Жулай Г. С. Управління ефективністю діяльності підприємства як важлива складова успішного ведення бізнесу / Г. С. Жулай // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 73-80.


Радіонова Н. Й. Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо ПДВ / Н. Й. Радіонова, І. О. Штронда // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 68-72.


Скрипник М. І. Особливості відображення податкового зобов'язання з податку на додану вартість в розрахунках з покупцями та замовниками / М. І. Скрипник, К. В. Безверхий, А. Г. Стронська // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 19-26.


Ткачик Д. В. Методика аналізу фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва / Д. В. Ткачик // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 38-42.


Шинкаренко М. С. Міжнародний досвід організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах / М. С. Шинкаренко // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 43-52.


Яренко А. В. Систематизація кількісних методів прогнозування кон'юнктури ринку в маркетингових дослідженнях / А. В. Яренко // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 11-18.


Ярошенко В. А. Роль СКМ-сиетеми в маркетинговій діяльності підприємства / В. А. Ярошенко, Н. В. Геселева, В. В. Подольна // Вісник КНУТД. – 2015. – № 3(87). – С. 81-86.