КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

2013-1

Наші публікаціїНаукові статтіЕкономіка, фінанси, менеджментЕлектронний науковий журнал «Технології та дизайн»2013-1

Наукові публікації, які не представлені в розділі, розміщені в інституційному репозитарії


Засоби поліпшення мотивації праці. Суть матеріального стимулювання

І.В. Голда


Мотивування персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання

А.А. Бердник


Основні напрями удосконалення діяльності виставкового підприємства

І.О. Максименко, В.В. Уманська


Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах вступу до СОТ (за матеріалами ТОВ «Віяр»)

А.С. Склярець, Ю.В. Гончаров


Прийняття управлінських рішень

В.П. Максимець


Система стратегічного планування на підприємстві

А.В. Шульга


Стратегічне управління підприємством на основі диверсифікації його діяльності

Д.О. Поповіченко, В.І. Бокій


Теоретичні засади антикризового управління

К.Г. Смірнов, Л.С. Селиверстова


Удосконалення системи оплати праці персоналу на підприємстві в сучасних умовах функціонування малого та середнього бізнесу

К.В. Козар


Умови і чинники якості управлінських рішень

В.М. Семенець, Р.В. Янковий


Управління прибутком на підприємстві та шляхи його покращення

А.В. Висоцька, Ю.В. Гончаров


Формування стратегії розвитку підприємства

О.М. Лизун, Н.Д. Гуріна


Шляхи поліпшення процесу формування прибутку на підприємстві

Л.О. Денисенко, Н.В. Сусик