КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Наші публікації Наукові статті Економіка, фінанси, менеджмент Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» 2013-4

Передумови формування стратегії розвитку ІТ-підприємства

Залізко І. Ю., Кудлай В. С.

У статті розкрито сутність стратегії підприємства та необхідність її використання в сучасних умовах. Розглянуто можливості використання
SWOT-аналізу при формуванні стратегії ІТ-підприємства. Визначено напрямки розвитку підприємства шляхом перетворення власних слабких сторін у сильні та усунення зовнішніх загроз за рахунок наявних можливостей. Завантажити

Ключові слова: стратегія, SWOT-аналіз, сильні сторони, слабкі сторони, ІТ-підприємство